Dla kogo jest przeznaczony egzamin BEC Preliminary?

  • W czasach globalizacji staję się znajomość języka angielskiego niezbędna, umożliwia nam się orientować w świecie handlu międzynarodowego.
  • Udowodniona znajomość języka angielskiego biznesowego daje Ci o wiele lepszą pozycję na miejscowym rynku pracy i za granicą.
  • Certyfikat BEC świadczy o tym, że Twoja znajomość języka angielskiego jest na odpowiednio wysokim poziomie i że potrafisz go używać w środowisku biznesowym.

Z egzaminem BEC Preliminary pokażesz swemu pracodawcy, że masz dobrą znajomość języka angielskiego do codziennego użytku w miejscu pracy. Egzamin BEC Preliminary jest pierwszym z serii trzech egzaminów. Jego treść została zaprojektowana w oparciu o typowe procesy i zadania mające miejsce w pracy, a pomoże Ci dalej rozwijać znajomość języka angielskiego biznesowego.

 

Z jakich części składa się egzamin BEC Preliminary?

Egzamin BEC Preliminary składa się z trzech części (tzw. Papers):

  • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
  • Słuchanie (Listening)
  • Część ustna (Speaking)

 

Paper 1: Reading and Writing

W tej części egzaminu powinieneś udowodnić, że potrafisz czytać i rozumiesz podstawowym danym z grafów, tabelek, wiadomości i e-maili, a że potrafisz dobrze wykorzystać odpowiedni zasób słów i struktury gramatyczne. Częścią składową tej części egzaminu są także dwa zadania pisemne, dotyczące komunikacji wewnętrznej w firmie (wiadomość, notatka) i korespondencji biznesowej (e-mail lub list).

Czas: 1 godzina 30 minut

Ocena: 50% oceny końcowej

 

Paper 2: Listening

W tej części egzaminu jest sprawdzana zdolność zrozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach – dialog i dyskusje o ogólnych codziennych tematach.

Czas: 40 minut

Ocena: 25% oceny końcowej

 

Paper 3: Speaking

W ustnej części egzaminu należy wykazać się zdolnością uczestniczyć w dialogu, zadawać i odpowiadać na pytania i swobodnie prowadzić konwersację o swoich poglądach na temat różnych tematów biznesowych. Egzamin ustny składa się w parze z innym kandydatem, dzięki czemu jest więcej realny i bezpośredni.

Czas: 12 minut

Ocena: 25% oceny końcowej

 

Jaką ocenę mogę uzyskać?

Najłatwiejszą i najszybszą drogą do sprawdzenia swoich wyników jest sprawdzenie ich na stronach internetowych Results online. Twoje wyniki zostaną tutaj opublikowane od razu kiedy tylko będą dostępne. Aby mieć dostęp do swoich wyników, musisz znać swój Candidate ID Number i Candidate Secret Number, które znajdziesz na swoim Confimation of Entry – jest to dokument pdf, który otrzymałeś drogą mailową przed egzaminem i zawierał między innymi czasowy harmonogram egzaminu. 

Po zalogowaniu będziesz mógł pobrać swój Statement of Results – dokument, który zawiera następujące informacje:

  • Wyniki z poszczególnych części egzaminu
  • Łączny wynik z całego egzaminu
  • Ocenę końcową
  • Poziom językowy według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

W przypadku, że swemu Statement of Results nie rozumiesz, pobierz jego opis tutaj.

Od stycznia roku 2015 są wyniki egzaminu dostarczane za pośrednictwem Cambridge English Scale. Aby uzyskać więcej informacji o Cambridge English Scale, pobierz ulotkę informacyjną.

W egzaminie BEC Preliminary możesz uzyskać następujące wyniki:

 

 

Cambridge English Scale Score

Grade

CEFR level

160–170

Pass with Distinction

B2

153–159 Pass with Merit

B1

140–152 Pass

B1

120–139 Level A2

A2

 

Egzamin jest przeznaczony dla kandydatów z poziomem językowym B1, ale bierze także pod uwagę lepszą ocenę (poziom językowy B2) lub gorszą (poziom językowy A2). Certyfikat otrzymują tylko kandydaci z łącznym wynikiem ponad 120.

Związek pomiędzy oceną końcową i Cambridge English Scale jest przedstawiony poniżej:

 

Diagram of where Cambridge English: Key is aligned on the CEFR and the Cambridge English Scale