Dla kogo jest przeznaczony egzamin BEC Vantage?

 • W czasach globalizacji staję się znajomość języka angielskiego niezbędna, umożliwia nam się orientować w świecie handlu międzynarodowego.
 • Udowodniona znajomość języka angielskiego biznesowego daje Ci o wiele lepszą pozycję na miejscowym rynku pracy i za granicą.
 • Certyfikat BEC świadczy o tym, że Twoja znajomość języka angielskiego jest na odpowiednio wysokim poziomie i że potrafisz go używać w środowisku biznesowym.

Z egzaminem BEC Vantage pokażesz swemu pracodawcy, że masz dobrą znajomość języka angielskiego do codziennego użytku w miejscu pracy. Egzamin BEC Vantage jest drugim z serii trzech egzaminów. Jego treść została zaprojektowana w oparciu o typowe procesy i zadania mające miejsce w pracy, a pomoże Ci dalej rozwijać znajomość języka angielskiego biznesowego.

 

Z jakich części składa się egzamin BEC Vantage?

Egzamin BEC Vantage składa się z czterech części (tzw. Papers):

 • Czytanie (Reading)
 • Pisanie (Writing)
 • Słuchanie (Listening)
 • Część ustna (Speaking)

 

Paper 1: Reading

W tej części egzaminu powinieneś udowodnić, że dajesz radę zajmować się tekstami różnego rodzaju np. publikacjami lub korespondencją biznesową.

Czas: 1 godzina

Ocena: 25% oceny końcowej

 

Paper 2: Writing

Częścią składową tej części egzaminu są dwa zadania pisemne np. list, report, oferta lub e-mail.

Czas: 45 minut

Ocena: 25% oceny końcowej

 

Paper 3: Listening

Ta część egzaminu wymaga od kandydatów zrozumienia szerszej gamy wypowiedzi ustnych (wywiad, dyskusja, prezentacja).

Czas: 40 minut

Ocena: 25% oceny końcowej

 

Paper 4: Speaking

W ustnej części egzaminu należy wykazać się zdolnością uczestniczyć w dialogu, zadawać i odpowiadać na pytania i swobodnie prowadzić konwersację o swoich poglądach na temat różnych tematów biznesowych. Egzamin ustny składa się w parze z innym kandydatem, dzięki czemu jest więcej realny i bezpośredni.

Czas: 14 minut

Ocena: 25% oceny końcowej

 

Jaką ocenę mogę uzyskać?

Najłatwiejszą i najszybszą drogą do sprawdzenia swoich wyników jest sprawdzenie ich na stronach internetowych Results online. Twoje wyniki zostaną tutaj opublikowane od razu kiedy tylko będą dostępne. Aby mieć dostęp do swoich wyników, musisz znać swój Candidate ID Number i Candidate Secret Number, które znajdziesz na swoim Confimation of Entry – jest to dokument pdf, który otrzymałeś drogą mailową przed egzaminem i zawierał między innymi czasowy harmonogram egzaminu. 

Po zalogowaniu będziesz mógł pobrać swój Statement of Results – dokument, który zawiera następujące informacje:

 • Wyniki z poszczególnych części egzaminu
 • Łączny wynik z całego egzaminu
 • Ocenę końcową
 • Poziom językowy według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

W przypadku, że swemu Statement of Results nie rozumiesz, pobierz jego opis tutaj.

Od stycznia roku 2015 są wyniki egzaminu dostarczane za pośrednictwem Cambridge English Scale. Aby uzyskać więcej informacji o Cambridge English Scale, pobierz ulotkę informacyjną.

W egzaminie BEC Vantage możesz uzyskać następujące wyniki:

 

 

Cambridge English Scale Score

Grade

CEFR level

180–190

Grade A

C1

173–179

Grade B

B2
160–172

Grade C

B2
140–159

Level B1

B1

 

Egzamin jest przeznaczony dla kandydatów z poziomem językowym B2, ale bierze także pod uwagę lepszą ocenę (poziom językowy C1) lub gorszą (poziom językowy B1). Certyfikat otrzymują tylko kandydaci z łącznym wynikiem ponad 140.

Związek pomiędzy oceną końcową i Cambridge English Scale jest przedstawiony poniżej:

 

Diagram of where Cambridge English: Key is aligned on the CEFR and the Cambridge English Scale