A2 Flyers na poziomie językowym A2 oferuje młodszym dzieciom możliwość tworzyć i rozumieć podstawowy pisany język angielski i komunikować za pośrednictwem prostego języka angielskiego.

 

Dla kogo jest przeznaczony egzamin YLE Flyers?

Trzeci i najtrudniejszy egzamin został przygotowany dla dzieci w wieku około 12-13 lat, które ukończyły około 250 godzin nauki języka angielskiego. Egzamin jest porównywalny do poziomu egzaminu Cambridge English: Key (KET) i jest tak pierwszym krokiem w kierunku głównego zestawu całoświatowo uznawanych egzaminów dla młodzieży i osób dorosłych. Egzamin jest na poziomie CEFR A2.

 

Dlaczego egzamin YLE Flyers?

Badania wykazały, że dzieci dzięki egzaminom budują sobie pozytywne relacje z językiem obcym i z jego uczeniem. Dzieci lubią się przygotowywać do egzaminów YLE, a także je lubią składać. Dzieci podczas egzaminów między innymi malują, rysują, rozmawiają z egzaminatorem i to ich cieszy i motywuje. Jednocześnie sobie przygotowywaniem do egzaminu wytwarzają podstawy do nauki języka i uczą się praktycznych umiejętności językowych. Egzamin stanowi więc wiarygodną skalę do oceny umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. Każde dziecko, które zda egzamin Cambridge English: Young Learners, otrzyma certyfikat Cambridge English, który jest motywacją do kontynuowania nauki języka angielskiego. Certyfikat ma formę świadectwa, gdzie jest przy pomocy herbów zaznaczona ilość otrzymanych „punktów” w testowanych dziedzinach: czytanie i pisanie, słuchanie i mówienie. Szkoły po całym świecie przy pomocy tych egzaminów motywują dzieci do nauki języka angielskiego i pokazują rodzicom postęp, jaki robią w nauce ich dzieci. Egzaminy YLE są coraz bardziej popularne i co roku je tylko w Polsce zdaje kilka tysięcy dzieci.

 

Części składowe egzaminu

Części egzaminu: czytanie i pisanie (40 minut), słuchanie (około 20 minut), mówienie (9 minut).

 

Na tym poziomie oczekuje się, że dziecko:

  • rozumie podstawowym instrukcjom lub jest w stanie brać udział w podstawowej rozmowie na przewidywalny temat
  • rozumie podstawowym oznajmieniom, uwagom lub informacjom
  • potrafi wypełnić podstawowe formularze i napisać notatki łącznie z informacjami o czasie, dacie i miejscu
  • rozumie podstawowym zwrotom i wyrazom i je stosuje
  • potrafi się przedstawić i odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące swojej osoby
  • potrafi się porozumiewać z po angielsku rozmawiającymi osobami, które mówią wolno i wyraźnie
  • potrafi pisać krótkie i proste notatki