Egzamin na poziomie językowym A2 jest takiego samego formatu jak egzamin KET, ale treścią dostosowany do dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Egzamin KET for Schools jest dla wszystkich, którzy zaczęli uczyć się języka angielskiego dopiero niedawno i umieją język angielski używać w ograniczonym zakresie w codziennych sytuacjach.  Egzamin KET for Schools sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli rozpoczęliście uczyć się język angielski dopiero niedawno i potraficie go stosować w codziennych sytuacjach w ograniczonym zakresie, jest egzamin KET for Schools dla was tym idealnym.

 

Co oznacza wersja "for Schools"?

Ten wariant egzaminu jest specjalnie przystosowany do uczniów i studentów tak, by zwiększał ich motywację uczyć się języka angielskiego. Egzaminy w wersji "for Schools" są dokładnie takie same i jest także taki sam poziom trudności. Jedyną różnicą jest sformułowanie treści i wybranych tematów, tak by były dostosowane do zakresu zainteresowań i doświadczeń uczniów. Certyfikat z egzaminu "for Schools" jest dokładnie taki sam jak certyfikat z języka angielskiego ogólnego.

 

Dlaczego KET for Schools?

 • Egzamin KET for Schools sprawdza praktyczną znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie i weryfikuje wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Ocenia się także znajomość gramatyki i zasobu słów. Wiedza ta jest weryfikowana na podstawie materiałów opartych na codziennych sytuacjach.
 • KET for Schools pomoże Ci ocenić twój postęp w nauce języka angielskiego. Kiedy zdasz egzamin KET, zapoznasz się z formatem egzaminów Cambridge, co będzie dla Ciebie przydatne w przyszłości podczas zdawania egzaminów na wyższym poziomie (naprz. PET lub FCE).
 • Każdy kandydat otrzyma raport pisemny, który pokazuje wyniki uzyskane w poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat Cambridge English Language Assessment, który jest ważny po całe życie.

 

Dla kogo jest przeznaczony egzamin KET for Schools?

 • KET for Schools jest przeznaczony dla tych, którzy używają język angielski na podstawowym poziomie 
 • KET for Schools jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat
 • Dla osób dorosłych jest odpowiedniejszy egzamin KET

 

Z jakich części składa się egzamin KET for Schools?

Egzamin KET for Schools składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Słuchanie (Listening)
 • Część ustna (Speaking)

 

Paper 1: Reading and Writing

W tej części egzaminu ocenia się umiejętność czytania i zrozumienia tekstów ze źródeł takich jak znaki informacyjne, broszury, gazety lub czasopisma. Kandydat powinien potrafić zrozumieć główne znaczenie tekstu i poradzić sobie z nieznanymi słowami i strukturami gramatycznymi.

Kandydat ma dopełnić luki w prostych tekstach, wypełnia formularze i pisze łatwy tekst o długości 20-25 słów. 1 godzina 10 minut

 

Paper 2: Listening

W tej części egzaminu jest oceniane zrozumienie zasadniczej treści nagranych materiałów jak na przykład ogłoszenia i monologi. Wszystkie wypowiedzi są nagrane w wolnym tempie.  30 minut

 

Paper 3: Speaking

W tej części egzaminu ocenia się zdolność stosowania języka angielskiego w interakcji z egzaminującym i drugim kandydatem (część ustną składają kandydaci w większości przypadków w parach). Każdy z kandydatów by miał być zdolny zadawać proste pytania dotyczące własnego życia i odpowiedzieć na nie, wypowiedzieć co lubi a co nie itp. 8-10 minut

 

Jaką ocenę mogę zyskać?

Najłatwiejszą i najszybszą drogą do sprawdzenia swoich wyników jest sprawdzenie ich na stronach internetowych Results online. Twoje wyniki zostaną tutaj opublikowane od razu kiedy tylko będą dostępne. Aby mieć dostęp do swoich wyników, musisz znać swój Candidate ID Number i Candidate Secret Number, które znajdziesz na swoim Confimation of Entry – jest to dokument pdf, który otrzymałeś drogą mailową przed egzaminem i zawierał między innymi czasowy harmonogram egzaminu. 

Po zalogowaniu będziesz mógł pobrać swój Statement of Results – dokument, który zawiera następujące informacje:

 • Wyniki z poszczególnych części egzaminu (reading and writing, listening i speaking)
 • Łączny wynik z całego egzaminu
 • Ocenę końcową
 • Poziom językowy według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

W przypadku, że swemu Statement of Results nie rozumiesz, pobierz jego opis tutaj.

Od stycznia roku 2015 są wyniki egzaminu dostarczane za pośrednictwem Cambridge English Scale. Aby uzyskać więcej informacji o Cambridge English Scale, pobierz ulotkę informacyjną.

W egzaminie Cambridge English: Key (KET) for Schools możesz uzyskać następujące wyniki:

 

Cambridge English Scale Score Grade CEFR Level
140–150 Pass with Distinction B1
133–139 Pass with Merit A2
120–132 Pass A2
100–119 Level A1 A1

 

Egzamin jest przeznaczony dla kandydatów z poziomem językowym A2, ale bierze także pod uwagę lepszą ocenę (poziom językowy B1) lub gorszą (poziom językowy A1). Certyfikat otrzymują tylko kandydaci z łącznym wynikiem ponad 100.

Związek pomiędzy oceną końcową i Cambridge English Scale jest przedstawiony poniżej:

 

Diagram of where Cambridge English: Key is aligned on the CEFR and the Cambridge English Scale