A1 Movers na poziomie językowym A1 oferuje młodszym dzieciom możliwość zrozumieć podstawowe instrukcje i brać udział w prostych rozmowach.

 

Dla kogo jest przeznaczony egzamin YLE Movers?

Podstawowy poziom egzaminów przeznaczony przede wszystkim dla dzieci w wieku około 12 lat, które ukończyły już około 175 godzin nauki języka angielskiego. Egzamin jest na poziomie CEFR A1.

 

Dlaczego egzamin YLE Movers?

Badania wykazały, że dzieci dzięki egzaminom budują sobie pozytywne relacje z językiem obcym i z jego uczeniem. Dzieci lubią się przygotowywać do egzaminów YLE, a także je lubią składać. Dzieci podczas egzaminów między innymi malują, rysują, rozmawiają z egzaminatorem i to ich cieszy i motywuje. Jednocześnie sobie przygotowywaniem do egzaminu wytwarzają podstawy do nauki języka i uczą się praktycznych umiejętności językowych. Egzamin stanowi więc wiarygodną skalę do oceny umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. Każde dziecko, które zda egzamin Cambridge English: Young Learners, otrzyma certyfikat Cambridge English, który jest motywacją do kontynuowania nauki języka angielskiego. Certyfikat ma formę świadectwa, gdzie jest przy pomocy herbów zaznaczona ilość otrzymanych „punktów” w testowanych dziedzinach: czytanie i pisanie, słuchanie i mówienie. Szkoły po całym świecie przy pomocy tych egzaminów motywują dzieci do nauki języka angielskiego i pokazują rodzicom postęp, jaki robią w nauce ich dzieci. Egzaminy YLE są coraz bardziej popularne i co roku je tylko w Polsce zdaje kilka tysięcy dzieci.

 

Części składowe egzaminu

Części egzaminu: czytanie i pisanie (30 minut), słuchanie (około 25 minut), mówienie (7 minut).