Egzamin PET for Schools na poziomie językowym B1 jest takiego samego formatu jak egzamin PET, ale treścią dostosowany do dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Egzamin PET for Schools jest przeznaczony dla wszystkich, którzy potrafią stosować język angielski w sytuacjach codziennych. Egzamin sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli potrafisz stosować język angielski w codziennych sytuacjach (używać proste podręczniki, czytać łatwe artykuły, pisać proste listy i robić notatki podczas spotkań), jest egzamin PET for Schools dla Ciebie tym idealnym.

 

Co oznacza wersja "for Schools"?

Ten wariant egzaminu jest specjalnie przystosowany do uczniów i studentów tak, by zwiększał ich motywację uczyć się języka angielskiego. Egzaminy w wersji "for Schools" są dokładnie takie same i jest także taki sam poziom trudności. Jedyną różnicą jest sformułowanie treści i wybranych tematów, tak by były dostosowane do zakresu zainteresowań i doświadczeń uczniów. Certyfikat z egzaminu "for Schools" jest dokładnie taki sam jak certyfikat z języka angielskiego ogólnego.

 

Dlaczego PET for Schools?PET for Schools należy do najbardziej ulubionych egzaminów Cambridge English.

 • PET for Schools jest uznawanym egzaminem dużą liczbą pracodawców i różnymi instytucjami edukacyjnymi po całym świecie.
 • Egzamin PET for Schools  sprawdza praktyczną znajomość języka angielskiego na średnio zaawansowanym poziomie i weryfikuje wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Ocenia się także znajomość gramatyki i zasobu słów. Wiedza ta jest weryfikowana na podstawie materiałów opartych na codziennych sytuacjach. PET for Schools  pomoże Ci ocenić twój postęp w nauce języka angielskiego. Kiedy zdasz egzamin PET for Schools, zapoznasz się z formatem egzaminów Cambridge, co będzie dla Ciebie przydatne w przyszłości podczas zdawania egzaminów na wyższym poziomie (naprz. FCE lub CAE).
 • Każdy kandydat otrzyma raport pisemny, który pokazuje wyniki uzyskane w poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat Cambridge English Language Assessment, który jest ważny po całe życie.

 

Dla kogo jest przeznaczony egzamin PET for Schools?

 • PET for Schools jest przeznaczony dla tych, którzy używają język angielski na średnio zaawansowanym poziomie
 • PET for Schools jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat
 • Dla osób dorosłych jest odpowiedniejsza wersja egzaminu PET

 

Z jakich części składa się egzamin PET for Schools?

Egzamin PET for Schools składa się z trzech części (tzv. Papers):

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Słuchanie (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

 

Paper 1: Reading and Writing

W tej części egzaminu ocenia się umiejętność czytania i zrozumienia tekstów ze źródeł takich jak znaki informacyjne, broszury, gazety lub czasopisma. Kandydat powinien potrafić zrozumieć główne znaczenie tekstu, sposób, jakim tekst oddziałuje na czytelnika i także poradzić sobie z nieznanym zasobem słów i strukturami gramatycznymi. Ćwiczenia, które występują w tej części egzaminu to przekształcenie zdań, reagowanie na krótkie wiadomości zawierające 3 punkty, pisanie nieformalnego listu lub opowiadania o długości około 100 słów. 1 godzina i 30 minut.

 

Paper 2: Listening

W tej części egzaminu jest oceniane zrozumienie zasadniczej treści nagranych materiałów jak na przykład ogłoszenia i dialogi. Kandydat by miał zrozumieć zawartość nagrania i także by miał być zdolny poznać postawę i cel mówiących osób. 35 minut.

 

Paper 3: Speaking

W tej części egzaminu ocenia się zdolność stosowania języka angielskiego w interakcji z egzaminującym i drugim kandydatem (część ustną składają kandydaci w większości przypadków w parach). Każdy z kandydatów by miał być zdolny zadawać płynnie pytania dotyczące własnego życia i odpowiedzieć na nie, wypowiedzieć co lubi a co nie itp. 10-12 minut

 

Jaką ocenę mogę zyskać?

Najłatwiejszą i najszybszą drogą do sprawdzenia swoich wyników jest sprawdzenie ich na stronach internetowych Results online. Twoje wyniki zostaną tutaj opublikowane od razu kiedy tylko będą dostępne. Aby mieć dostęp do swoich wyników, musisz znać swój Candidate ID Number i Candidate Secret Number, które znajdziesz na swoim Confimation of Entry – jest to dokument pdf, który otrzymałeś drogą mailową przed egzaminem i zawierał między innymi czasowy harmonogram egzaminu. 

Po zalogowaniu będziesz mógł pobrać swój Statement of Results – dokument, który zawiera następujące informacje:

 • Wyniki z poszczególnych części egzaminu (reading and writing, listening i speaking)
 • Łączny wynik z całego egzaminu
 • Ocenę końcową
 • Poziom językowy według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

W przypadku, że swemu Statement of Results nie rozumiesz, pobierz jego opis tutaj.

Od stycznia roku 2015 są wyniki egzaminu dostarczane za pośrednictwem Cambridge English Scale. Aby uzyskać więcej informacji o Cambridge English Scale, pobierz ulotkę informacyjną.

W egzaminie Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools możesz uzyskać następujące wyniki:

Cambridge English Scale Score Grade CEFR level
160–170 Pass with Distinction B2
153–159 Pass with Merit B1
140–152 Pass B1
120–139 Level A2 A2

 

Egzamin jest przeznaczony dla kandydatów z poziomem językowym B1, ale bierze także pod uwagę lepszą ocenę (poziom językowy B2) lub gorszą (poziom językowy A2). Certyfikat otrzymują tylko kandydaci z łącznym wynikiem ponad 120.

Związek pomiędzy oceną końcową i Cambridge English Scale jest przedstawiony poniżej:

 

Diagram of where Cambridge English: Key is aligned on the CEFR and the Cambridge English Scale