Egzamin CPE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jeżeli potrafisz język angielski efektywnie wykorzystywać na bardzo wysokim poziomie w większości sytuacjach społecznościowych, a jednocześnie jest twoja znajomość porównywalna ze znajomością języka angielskiego wykształconego rodzimego użytkownika, jest egzamin CPE dla Ciebie tym idealnym.

Zdanie egzaminu na tak wysokim poziomie jest dla każdego, kto uczy się języka angielskiego, bardzo dużym sukcesem.

Dlaczego CPE?

 • Egzamin CPE sprawdza praktyczną znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie i weryfikuje wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Ocenia się także znajomość gramatyki i zasobu słów. Wiedza ta jest weryfikowana na podstawie materiałów opartych na codziennych sytuacjach. 
 • Certyfikat CPE świadczy o tym, że opanowałeś język angielski na bardzo dobrym poziomie i możesz studiować na uniwersytecie z językiem wykładowym angielskim lub wykorzystywać język angielski w pracy, w której jest jego znajomość konieczna, jako na przykład w dziedzinach takich jak biznes, medycyna i różne techniczne dziedziny.
 • Egzamin CPE jest oparty na prawdziwych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CPE potrafi wykorzystywać język angielski w praktycznie każdej sytuacji.
 • CPE jest dobrze oceniany licznymi pracodawcami i instytucjami kształcącymi po całym świecie. Posiadacz certyfikatu CPE może studiować na uniwersytetach z wykładowym językiem angielskim. Łatwiej także znajdzie wymarzoną pracę.
 • Każdy kandydat otrzyma raport pisemny, który pokazuje wyniki uzyskane w poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat Cambridge English Language Assessment, który jest ważny po całe życie.

 

Dla kogo jest przeznaczony egzamin CPE?

 • CPE jest przeznaczony dla tych, którzy używają język na bardzo zaawansowanym poziomie
 • CPE jest przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych

 

Z jakich części składa się egzamin CPE?

Egzamin CPE składa się z czterech części (tzv. Papers):

 • Czytanie i używanie struktur językowych (Reading and Use of English)
 • Pisanie (Writing)
 • Słuchanie (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

 

Paper 1: Reading and Use of English

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania i zrozumienia tekstów różnego typu np. dzieł literackich, prasy lub czasopism. Kandydaci powinni udowodnić, że rozumieją w pełni czytany tekst dosłownie, rozumieją wyrażenia, całe zdania i akapity, czyli rozumieją tekst jako całość.

1 godzina i 30 minut.

 

Paper 2: Writing

W tej części egzaminu należy napisać dwa teksty o długości 240-280 słów i 280-320 słów. Może chodzić o pisanie listu, artykułu, raportu, eseju lub recenzji. Instrukcje na egzaminie uściślają cel i adresata pisanej pracy. 1 godzina i 30 minut.

 

Paper 3: Listening

W tej części egzaminu jest sprawdzana zdolność zrozumienia ustnej wypowiedzi w różnych codziennych sytuacjach. Nagrania są różnego rodzaju i mogą zawierać wywiady, wykłady, dyskusje lub wiadomości.

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność wychwycenia potrzebnej informacji w przemówieniu i zrozumienie postawy i poglądu, które prezentują postacie z nagrań. 40 minut

 

Paper 4: Speaking

W tej części egzaminu biorą udział dwie osoby egzaminujące i dwaj kandydaci. Jedna osoba egzaminująca zadaje pytania kandydatom, druga osoba egzaminująca słucha wywiadu.

Ustny egzamin składa się z trzech części: wywiadu z egzaminującym, zadania, w którym jest potrzebna współpraca obu kandydatów i indywidualnej wypowiedzi – podsumowania z dyskusją końcową. Osoby egzaminowane rozwiązują zadania na podstawie otrzymanych ilustracji i tekstów. 16 minut.

 

Jaką ocenę mogę uzyskać?

Najłatwiejszą i najszybszą drogą do sprawdzenia swoich wyników jest sprawdzenie ich na stronach internetowych Results online. Twoje wyniki zostaną tutaj opublikowane od razu kiedy tylko będą dostępne. Aby mieć dostęp do swoich wyników, musisz znać swój Candidate ID Number i Candidate Secret Number, które znajdziesz na swoim Confimation of Entry – jest to dokument pdf, który otrzymałeś drogą mailową przed egzaminem i zawierał między innymi czasowy harmonogram egzaminu. 

Po zalogowaniu będziesz mógł pobrać swój Statement of Results – dokument, który zawiera następujące informacje:

 • Wyniki z poszczególnych części egzaminu (reading and writing, listening i speaking)
 • Łączny wynik z całego egzaminu
 • Ocenę końcową (A, B, C lub poziom językowy C1)
 • Poziom językowy według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

W przypadku, że swemu Statement of Results nie rozumiesz, pobierz jego opis tutaj.

Od stycznia roku 2015 są wyniki egzaminu dostarczane za pośrednictwem Cambridge English Scale. Aby uzyskać więcej informacji o Cambridge English Scale, pobierz ulotkę informacyjną.

W egzaminie Cambridge English: Proficiency (CPE) możesz uzyskać następujące wyniki:

 

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR level

220–230

Grade A

C2

213–219

Grade B

C2

200–212

Grade C

C2

180–199

Level C1

C1

 

Egzamin jest przeznaczony dla kandydatów z poziomem językowym C2, ale bierze także pod uwagę lepszą ocenę (poziom językowy C1). Certyfikat otrzymują tylko kandydaci z łącznym wynikiem ponad 180.

Związek pomiędzy oceną końcową i Cambridge English Scale jest przedstawiony poniżej:

 

CPE Scale.jpg