Pre A1 Starters na poziomie językowym pre-A1 oferuje młodszym dzieciom możliwość zrozumienia prostego języka angielskiego w internecie, a korzystanie z książek, piosenek, telewizji i filmów.

 

Dla kogo jest przeznaczony egzamin YLE Starters?

Podstawowy poziom egzaminów przeznaczony przede wszystkim dla dzieci w wieku około 10 lat, które ukończyły już około 100 godzin nauki języka angielskiego. Egzamin jest na poziomie CEFR pre-A1.

 

Dlaczego egzamin YLE Starters?

Badania wykazały, że dzieci dzięki egzaminom budują sobie pozytywne relacje z językiem obcym i z jego uczeniem. Dzieci lubią się przygotowywać do egzaminów YLE, a także je lubią składać. Dzieci podczas egzaminów między innymi malują, rysują, rozmawiają z egzaminatorem i to ich cieszy i motywuje. Jednocześnie sobie przygotowywaniem do egzaminu wytwarzają podstawy do nauki języka i uczą się praktycznych umiejętności językowych. Egzamin stanowi więc wiarygodną skalę do oceny umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. Każde dziecko, które zda egzamin Cambridge English: Young Learners, otrzyma certyfikat Cambridge English, który jest motywacją do kontynuowania nauki języka angielskiego. Certyfikat ma formę świadectwa, gdzie jest przy pomocy herbów zaznaczona ilość otrzymanych „punktów” w testowanych dziedzinach: czytanie i pisanie, słuchanie i mówienie. Szkoły po całym świecie przy pomocy tych egzaminów motywują dzieci do nauki języka angielskiego i pokazują rodzicom postęp, jaki robią w nauce ich dzieci. Egzaminy YLE są coraz bardziej popularne i co roku je tylko w Polsce zdaje kilka tysięcy dzieci.

 

Części składowe egzaminu

Części egzaminu: czytanie i pisanie (20 minut), słuchanie (około 20 minut), mówienie (5 minut).