Egzaminy Cambridge English: Young Learners (YLE) są przeznaczone dla dzieci w szkołach podstawowych w wieku 7-12 lat. Są bardzo popularne, ponieważ dzieci zabawną formą motywują do pogłębiania wiedzy, są praktyczne i są idealnym informatorem o postępach dziecka w nauce języka angielskiego. W samej Polsce egzaminy zda kilka tysięcy uczniów co roku. Dzieci kończące szkoły podstawowe powinny mieć język angielski na poziomie –A2 według CEFR – co odpowiada egzaminom YLE Flyers i KET for Schools.

Dla starszych dzieci (do lat 17) są przeznaczone egzaminy KET, PET i FCE, ewentualnie te egzaminy w wersji "for Schools."

Pre A1 Starters na poziomie językowym pre-A1 oferuje młodszym dzieciom możliwość zrozumienia prostego języka angielskiego w internecie, a korzystanie z książek, piosenek, telewizji i filmów.

A1 Movers na poziomie językowym A1 pomaga młodszym dzieciom zrozumieć podstawowe instrukcje i uczestniczyć w prostych wywiadach.

A2 Flyers na poziomie językowym A2 daje możliwość młodszym dzieciom porozumieć pisanemu językowi angielskiemu i komunikować za pośrednictwem prostego języka.